ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πληθαίνουν οι ασυνεπείς ελληνικές επιχειρήσεις

Πληθαίνουν οι ασυνεπείς ελληνικές επιχειρήσεις
Κατά 43,82% αυξήθηκε το ποσοστό των ασυνεπών ελληνικών επιχειρήσεων (πτωχεύσεις και καθυστερήσεις πληρωμών)...

Κατά 43,82% αυξήθηκε το ποσοστό των ασυνεπών ελληνικών επιχειρήσεων (πτωχεύσεις και καθυστερήσεις πληρωμών), κατά την περίοδο 1/7/2009-30/6/2010, σε σχέση με αντίστοιχο μέσο ποσοστό των ετών 2003-2009, σύμφωνα με τα συμπεράσματα μελέτης της ICAP Group, που βασίστηκε σε δείγμα 213.892 ΑΕ και ΕΠΕ.

Η συνολική αυτή ασυνέπεια επιβεβαιώνεται και από τους επιμέρους κλάδους της Βιομηχανίας, του Εμπορίου και των Υπηρεσιών. Πιο συγκεκριμένα, οι ασυνεπείς επιχειρήσεις της Βιομηχανίας αυξήθηκαν κατά 36,70%, οι ασυνεπείς επιχειρήσεις του Εμπορίου αυξήθηκαν κατά 55,19% και οι ασυνεπείς επιχειρήσεις των Υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 34,51%.

Επίσης, τα ευρήματα της μελέτης καταδεικνύουν ότι για τη διάρκεια της περιόδου 1/7/2009-30/6/2010 το 26% των εταιρειών επιδείνωσε την πιστοληπτική ικανότητά του, έναντι του 13% που τη βελτίωσε. Η διαφορά είναι 2,08:1, η οποία σημαίνει ότι για κάθε μία επιχείρηση, που η πιστοληπτική της ικανότητα αναβαθμίστηκε, αντιστοιχούν 2 επιχειρήσεις των οποίων η πιστοληπτική ικανότητα επιδεινώθηκε.

Παρατηρείται ότι κατά την περίοδο 1/7/2009-30/06/2010, οι Εμπορικές Επιχειρήσεις παρουσίασαν συγκριτικά τη σημαντικότερη επιδείνωση της πιστοληπτικής τους ικανότητας, ενώ ακολουθούν οι Βιομηχανικές επιχειρήσεις, και με μικρή διαφορά οι ΑΕ, ΕΠΕ του τομέα των Υπηρεσιών.

Όσον αφορά στη μεταβολή της πιστοληπτικής ικανότητας των επιχειρήσεων, αυτή διαμορφώνεται ανάλογα με τους διαφορετικούς κλάδους δραστηριοποίησης. Έτσι, κατά την περίοδο από 1/7/2009 έως 30/6/2010, το 24% των βιομηχανικών εταιρειών επιδείνωσε την πιστοληπτική του ικανότητα, έναντι του 13% που την αύξησε, του 56% που τη διατήρησε αμετάβλητη και του υπόλοιπου 7% που δεν αξιολογήθηκε.

Επίσης, το 29% των εμπορικών εταιρειών επιδείνωσε την πιστοληπτική του ικανότητα, έναντι του 12% που την αύξησε, του 54% που τη διατήρησε αμετάβλητη και του υπόλοιπου 5% που δεν αξιολογήθηκε.

Συγκρίνοντας τα ποσοστά μετακίνησης των εμπορικών επιχειρήσεων με τα αντίστοιχα των βιομηχανικών, παρατηρείται ότι, αν και εμφανίζει αυξημένο αριθμό υποβαθμίσεων, παρουσιάζει ταυτόχρονα λιγότερες εταιρείες που διατήρησαν την αξιολόγησή τους. Το 24% των εταιρειών που ανήκουν στον κλάδο των Υπηρεσιών επιδείνωσε την πιστοληπτική του ικανότητα, έναντι του 13% που την αύξησε, του 58% που τη διατήρησε αμετάβλητη και του υπόλοιπου 4% που δεν αξιολογήθηκε.

Συγκρίνοντας τις μετακινήσεις των εταιρειών παροχής υπηρεσιών με αυτούς των υπόλοιπων κλάδων, παρατηρείται ότι εμφανίζουν το μικρότερο βαθμό μετακίνησης. Συνεπώς οι εταιρείες των Υπηρεσιών έχουν τη χαμηλότερη μεταβλητότητα όσον αφορά την πιστοληπτική τους ικανότητα.

Πηγή: www.newscode.gr

Ροή Ειδήσεων