ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μειωμένα κατά 14,5% τα φορολογικά έσοδα στο 10μηνο 2020

Μειωμένα κατά 14,5% τα φορολογικά έσοδα στο 10μηνο 2020
INTIME

Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν την περίοδο του Ιανουαρίου - Οκτωβρίου 2020 σε 35,56 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 6,052 δισ. ευρώ ή 14,5% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2020. Ωστόσο, το υπουργείο Οικονομικών έδωσε σήμερα στοιχεία για την εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού που δεν είναι συγκρίσιμα με τους στόχους που είχαν τεθεί με τον προϋπολογισμό 2020, αλλά υιοθετούν τις προβλέψεις της εισηγητικής έκθεσης του Προϋπολογισμού 2021. Με τον τρόπο αυτό οι αποκλίσεις φαίνονται μικρότερες και δημιουργείται μια πλασματική εικόνα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο του Ιανουαρίου - Οκτωβρίου 2020, παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 13,451 δισ. ευρώ. Το πρωτογενές έλλειμμα διαμορφώθηκε στα 9,065 δισ. ευρώ.

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 38,41 δισ. ευρώ, ενώ τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 42,991 δισ. ευρώ.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 4,581 δισ. ευρώ. Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 4,437 δισ. ευρώ.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου - Οκτωβρίου 2020 ανήλθαν στα 51,86 δισ. ευρώ. Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο του Ιανουαρίου - Οκτωβρίου 2020 παρουσιάζονται αυξημένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019 κατά 9,400 δισ. ευρώ, με τη μεγαλύτερη αύξηση στο σκέλος του ΠΔΕ και στο σκέλος των μεταβιβάσεων, κυρίως λόγω των προαναφερόμενων αιτιών.