ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Όλα τα μυστικά για τις τραπεζικές θυρίδες – Τι διδάσκει το colpo grosso του Ψυχικού

Όλα τα μυστικά για τις τραπεζικές θυρίδες – Τι διδάσκει το colpo grosso του Ψυχικού
Pixabay

Τα χρήματα και τα τιμαλφή που κάποιοι κρύβουν στο στρώμα κινδυνεύουν από διαρρήκτες, ποντικούς και την υγρασία. Τα χρήματα που τοποθετούνται σε τραπεζικές θυρίδες είναι ασφαλώς πολύ πιο διασφαλισμένα από ότι εκείνα που βρίσκονται σε οικιακές κρύπτες. Ωστόσο, η υπόθεση με τις καταγγελλόμενες κλοπές θυρίδων σε τράπεζα στο Νέο Ψυχικό έδειξε πως κάποιοι ευρηματικοί και επιτήδειοι «ποντικοί» βρίσκουν τον τρόπο να ξαφρίσουν το περιεχόμενο τραπεζικών θυρίδων.

Αν και οι Έλληνες καταθέτες και αποταμιευτές είναι πολύ πιο εξοικειωμένοι με τις θυρίδες την τελευταία δεκαετία, το περιστατικό του Ψυχικού έφερε ξανά στο προσκήνιο κάποιες απορίες που συχνά πυκνά ανακύπτουν για το καθεστώς των τραπεζικών θυρίδων.

Συνοπτικά το καθεστώς που διέπει τις τραπεζικές θυρίδες έχει ως εξής:

Ποιο μπορούν να αποκτήσουν θυρίδα

Θυρίδα σε τραπεζικό ίδρυμα μπορεί να αποκτήσει πελάτης της τράπεζας με ένα κόστος που κυμαίνεται από 70 έως 1.500 ευρώ (ανάλογα το μέγεθος). Ο πελάτης μπορεί να ορίσει πληρεξούσιους που θα έχουν επίσης πρόσβαση στη θυρίδα του. Η τράπεζα λαμβάνει και εξακριβώνει τα στοιχεία ταυτότητας των μισθωτών της θυρίδας και των πληρεξουσίων τους. Έχει το δικαίωμα να αρνείται την εκμίσθωση θυρίδας σε πρόσωπα για τα οποία υπάρχουν ενδείξεις ότι ενέχονται σε παράνομες οικονομικής φύσεως δραστηριότητες.

Ο πελάτης της τράπεζας, συνάπτει σύμβαση μίσθωσης κατά τη διάταξη του άρθρου 574 Αστικού Κώδικα. Κατά τη σύμβαση τα δύο μέρη αναλαμβάνουν τις εξής υποχρεώσεις για όσο χρόνο διαρκεί: ο μεν εκμισθωτής (πιστωτικό ίδρυμα) να παραχωρήσει στο μισθωτή (πελάτη) τη χρήση θυρίδας για την εναπόθεση σε αυτήν πολύτιμων κινητών πραγμάτων, όπως τιμαλφή, χρεόγραφα κ.λπ., ο δε μισθωτής να καταβάλει το συμφωνημένο μίσθωμα. Απαγορεύεται ο πελάτης, να φυλάσσει επικίνδυνα αντικείμενα όπως εκρηκτικές ύλες κ.λπ., όρο για τον οποίο ενημερώνεται από την Τράπεζα κατά τη σύναψη της σύμβασης.

Ποιοι έχουν πρόσβαση στη θυρίδα

Η θυρίδα, αποτελεί προσωπικό χώρο του μισθωτή και είναι απαραβίαστη από την τράπεζα και οποιονδήποτε τρίτο. Η τράπεζα, δε γνωρίζει το είδος και την αξία των αντικειμένων των θυρίδων και δεν διαθέτει με κανένα τρόπο πρόσβαση σε αυτές. Η τράπεζα διατηρεί κλειδί, το οποίο δύναται να ανοίξει μια θυρίδα μόνο συνδυαστικά με το μοναδικό κλειδί που έχει στα χέρια του ο μισθωτής της θυρίδας.

Ο μισθωτής της θυρίδας ή ο πληρεξούσιός του, έχει ελεύθερη πρόσβαση στη θυρίδα του, κατά τις ώρες λειτουργίας του συγκεκριμένου καταστήματος και παραμένει μόνος του στο χώρο όπου βρίσκεται η θυρίδα, χωρίς παρουσία υπαλλήλου της τράπεζας ή τρίτου.

Τι ισχύει σε περίπτωση κλοπής

Ο κάτοχος θυρίδας εφόσον έχει κάνει ειδική ασφάλεια και έχει ασφαλίσει πλήρως στην αξία του το περιεχόμενο της θυρίδας μπορεί να αποζημιωθεί. Αν δεν το έχει ασφαλίσει τότε δεν μπορεί να αξιώσει αποζημίωση από την τράπεζα για τα χρήματα ή τιμαλφή που εκλάπησαν, εκτός εάν αποδειχθεί αμέλεια από την πλευρά της τράπεζας. Αλλά αυτό είναι δύσκολο.

Η τράπεζα έχει την υποχρέωση από τη σύμβαση μίσθωσης, να τηρεί όλους τους όρους καταλληλόλητας και ασφάλειας σχετικά με τη φύλαξη των θυρίδων. Σε περίπτωση που η τράπεζα δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της αυτές, ευθύνεται κατά του μισθωτή ενδοσυμβατικά, βάσει της μεταξύ τους σύμβασης μίσθωσης.

Πότε δεσμεύεται η θυρίδα

Οι τράπεζες δεν μπορούν να δεσμεύουν το περιεχόμενο των θυρίδων, ούτε να αρνούνται την πρόσβαση του πελάτη, εκτός αν υπάρχει σχετική απόφαση ή εισαγγελική παραγγελία.

Σε περίπτωση θανάτου του μισθωτή, είναι δυνατή, με συγκεκριμένη διαδικασία και παρουσία τρίτων προσώπων (εφόρου, συμβολαιογράφου κ.λπ.), να ανοιχθεί η θυρίδα από τους κληρονόμους του θανόντος , αφού έχουν προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά.