ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Φράκαραν» στο ΑΣΕΠ οι διαδικασίες επιλογής διοικήσεων του Δημοσίου

 «Φράκαραν» στο ΑΣΕΠ οι διαδικασίες επιλογής διοικήσεων του Δημοσίου
INTIME

«Φράκαραν» στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) οι διαδικασίες επιλογής διοικήσεων του δημοσίου τομέα, λόγω του κορωνοϊού και των ειδικών συνθηκών που έχει δημιουργήσει η πανδημία. Ήδη εκκρεμούν ενώπιον του ΑΣΕΠ οι διαδικασίες επιλογής διοικήσεων για περισσότερα από 30 νομικά πρόσωπα. Για το λόγο αυτό η κυβέρνηση έφερε χθες στη Βουλή τροπολογία που προβλέπει μεταβατική κάλυψη των θέσεων, σε περίπτωση πρόωρης λήξης θητείας διοίκησης για οποιονδήποτε λόγο.

Με την προτεινόμενη ρύθμιση διασφαλίζεται αφενός η εφαρμογή της διαφανούς, διαδικασίας επιλογής των διοικήσεων του δημοσίου τομέα, εν μέσω της εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης κατάστασης που αντιμετωπίζει η χώρα και η Δημόσια Διοίκηση εξαιτίας της πανδημίας και των μεταλλάξεων του κορωνοϊού, αφετέρου αντιμετωπίζεται το ζήτημα της μη ολοκλήρωσης της νέας διαδικασίας επιλογής διοικήσεων δεδομένων των εκτάκτων συνθηκών και του φόρτου εργασίας του ΑΣΕΠ.

Η τροπολογία προβλέπει ότι εφόσον η διαδικασία επιλογής (συγκρότηση πενταμελούς Επιτροπής Επιλογής Στελεχών του Δημοσίου) δεν έχει ολοκληρωθεί κατά τη λήξη της θητείας των προέδρων, αντιπροέδρων, διοικητών, αναπληρωτών διοικητών, υποδιοικητών, διευθυνόντων ή εντεταλμένων συμβούλων των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου και μέχρι την ολοκλήρωση της, παρατείνεται μεταβατικά η θητεία των υπηρετούντων προσώπων ή καλύπτεται μεταβατικά η θέση τους. Η ρύθμιση εφαρμόζεται και στην περίπτωση που η θητεία των ανωτέρω λήξει πρόωρα για οποιονδήποτε λόγο.

Η αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει την τροπολογία αναφέρει χαρακτηριστικά τα εξής: «Η προτεινόμενη διάταξη κρίνεται αναγκαία, προκειμένου να μην προκύψει κενό διοίκησης στον δημόσιο τομέα, το οποίο θα αποβεί εις βάρος της αποτελεσματικής λειτουργίας του δημόσιου τομέα.

Και τούτο, δοθέντος του όγκου εργασίας που καλείται να διαχειριστεί το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού, αναφορικά με τις διαδικασίες επιλογής διοικήσεων δημοσίου τομέα, καθώς ήδη εκκρεμούν ενώπιον του διαδικασίες για πλείονα των τριάντα νομικών προσώπων, γεγονός που δεν του επιτρέπει την επεξεργασία και αξιολόγηση όλων των αιτήσεων των υποψηφίων και την ολοκλήρωση των νέων διαδικασιών επιλογής νέων διοικήσεων δημοσίου τομέα με εγγυήσεις αμεροληψίας, αντικειμενικότητας και αξιοκρατίας εντός της αποκλειστικής τρίμηνης προθεσμίας μεταβατικού - προσωρινού ορισμού διοικήσεων που θέτει η παρ. 2 του άρθρου 22 ν. 4735/2020.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανωτέρω τρίμηνη προθεσμία παράτασης θητείας προσωρινών διοικήσεων εκπνέει από την ερχόμενη εβδομάδα, είναι ζωτικής σημασίας για την εύρυθμη λειτουργία του δημόσιου τομέα η πρόβλεψη ειδικότερης μεταβατικής ρύθμισης για την εξασφάλιση της συνέχισης των διοικήσεων του δημόσιου τομέα είτε με παράταση θητείας του ήδη υπηρετούντος προσώπου στη διοίκηση είτε με προσωρινή κάλυψη της θέσης από άλλο πρόσωπο που διαθέτει τα νόμιμα προσόντα».