ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μικρή η διείσδυση των ηλεκτρικών οχημάτων στην ελληνική αγορά

Μικρή η διείσδυση των ηλεκτρικών οχημάτων στην ελληνική αγορά
AP

Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στους ουραγούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς τις υποδομές φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, όπως προκύπτει από στοιχεία του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Εναλλακτικών Καυσίμων και από ειδική έκθεση που δημοσιοποίησε χθες το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο.

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, η ανάπτυξη των υποδομών φόρτισης στην ΕΕ κατά τρόπο που θα συμβαδίζει με τη διάδοση των ηλεκτρικών οχημάτων αποτελεί καταλυτικό παράγοντα για τη στροφή προς εναλλακτικά καύσιμα και την εξασφάλιση, μέχρι το 2050, στόλου οχημάτων που θα παράγει σχεδόν μηδενικές εκπομπές.

Όπως τονίζεται στην μελέτη, απώτερος στόχος είναι η φόρτιση των ηλεκτρικών οχημάτων να καταστεί εξίσου εύκολη με τον ανεφοδιασμό ενός συμβατικού οχήματος από πρατήριο βενζίνης, έτσι ώστε τα ηλεκτρικά οχήματα να μπορούν να κινούνται απρόσκοπτα σε ολόκληρη την ΕΕ.

Ωστόσο, στην προσπάθειά της για επίτευξη αυτού του στόχου η ΕΕ αντιμετωπίζει δύο άρρηκτα συνδεδεμένα μεταξύ τους προβλήματα: αφενός, η διείσδυση των ηλεκτρικών οχημάτων στην αγορά θα είναι περιορισμένη όσο δεν υπάρχουν υποδομές φόρτισης και, αφετέρου, οι επενδύσεις σε αυτού του είδους τις υποδομές απαιτούν μεγαλύτερη βεβαιότητα σχετικά με τον βαθμό αυτής της διείσδυσης.

«Οι εντός της ΕΕ μετακινήσεις περιπλέκονται περαιτέρω από την απουσία εναρμονισμένων συστημάτων πληρωμής, που να ορίζουν ελάχιστες απαιτήσεις, και επαρκούς ενημέρωσης των χρηστών σχετικά με τη διαθεσιμότητα σε πραγματικό χρόνο και τους όρους χρέωσης που ισχύουν στους διάφορους σταθμούς φόρτισης», σημειώνεται στην έκθεση.

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο διαπίστωσε πως η ΕΕ απέχει πολύ ακόμη από τη φιλόδοξη τιμή-στόχο, για 1 εκατομμύριο σημεία φόρτισης μέχρι το 2025.

Στην Ελλάδα το πρόβλημα είναι ακόμη μεγαλύτερο, καθώς στη χώρα μας διαθέταμε στο τέλος του 2020 μόλις 334 σημεία φόρτισης πανελλαδικά. Σύμφωνα με τα στοιχεία, σε κάθε σημείο φόρτισης αντιστοιχούσαν μόλις 9 αυτοκίνητα, κάτι που δείχνει τη μικρή διείσδυση των ηλεκτρικών οχημάτων στην ελληνική αγορά.

Για να υπάρξει ταχύτερη διείσδυση των ηλεκτρικών οχημάτων στην ΕΕ το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

  • Να προτείνει τις ελάχιστες απαιτήσεις που πρέπει να ισχύουν για τις υποδομές ηλεκτρικής φόρτισης.
  • Να καταρτίσει έναν στρατηγικό και ολοκληρωμένο χάρτη πορείας όσον αφορά στην ηλεκτροκίνηση στην ΕΕ.
  • Να προβεί σε ανάλυση των ελλειμμάτων υποδομών και χρηματοδότησης.
  • Να χρησιμοποιήσει την ανάλυση των ελλειμμάτων υποδομών και χρηματοδότησης και σαφέστερα κριτήρια, προκειμένου να βελτιώσει την επιλογή έργων.
  • Να περιλάβει στις συμφωνίες επιχορήγησης των έργων ρήτρες που θα εξασφαλίζουν τη βιώσιμη και ισότιμη πρόσβαση στις συγχρηματοδοτούμενες υποδομές.