ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Θέμα χρόνου οι έρευνες για τα πετρέλαια

Θέμα χρόνου οι έρευνες για τα πετρέλαια
Τις αρμοδιόττητες του νέου φορέα για την έρευνα υδρογονανθράκων στην Ελλάδα δικαιώνοντας τις αποκαλύψεις του Κώστα Χαρδαβέλλα ...

Τις αρμοδιόττητες του νέου φορέα για την έρευνα υδρογονανθράκων στην Ελλάδα δικαιώνοντας τις αποκαλύψεις του Κώστα Χαρδαβέλλα και του newsbomb για τον ανεκμετάλλευτο ορυκτό πλούτο της Ελλάδας, παρουσίασε στο υπουργικό Συμβούλιο η υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Τίνα Μπιρμπίλη, .

Ο φορέας θα είναι ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων Α.Ε.» (ΕΔΕΥ Α.Ε.).Σκοπός της η άσκηση και διαχείριση για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου των αποκλειστικών δικαιωμάτων του στην αναζήτηση, έρευνα και εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων της χώρας, καθώς και η διαχείριση, ο έλεγχος και η παρακολούθηση των σχετικών συμβάσεων που συνάπτονται ή έχουν συναφθεί στο παρελθόν από το Δημόσιο.

Ο φορέας θα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

• Παροχή εισηγήσεων και γνωμοδοτήσεων στο Δημόσιο σχετικών με τη διαχείριση των αποκλειστικών δικαιωμάτων του Δημοσίου για την αναζήτηση, έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων.
• Διερεύνηση και αξιολόγηση του δυναμικού της χώρας σε υδρογονάνθρακες.
• Διαχείριση των στοιχείων και δεδομένων που αποκτήθηκαν στο παρελθόν ή θα αποκτώνται στο μέλλον κατά τη διάρκεια εργασιών.
• Εισήγηση προς τον Υπουργό ΠΕΚΑ των προτεινόμενων περιοχών προς παραχώρηση, καθώς και του τύπου της σύμβασης.
• Προετοιμασία και διεξαγωγή των σχετικών διαγωνισμών, καθώς και αξιολόγηση των προσφορών για την παροχή δικαιωμάτων επί των ανωτέρω περιοχών.
• Αξιολόγηση των αιτήσεων άδειας αναζήτησης.
• Σύνταξη, διαπραγμάτευση και εισήγηση προς υπογραφή των σχεδίων των σχετικών συμβάσεων, Προεδρικών Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.
• Εκπόνηση οικονομοτεχνικών αποτιμήσεων και ανάλυση επιχειρηματικών κινδύνων και κατάρτιση οικονομοτεχνικών μελετών ανάπτυξης κοιτασμάτων.
• Συνεχής παρακολούθηση και ανάλυση της διεθνούς ενεργειακής αγοράς, ιδιαιτέρως σε θέματα έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων.
• Άμεση συνεργασία με υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ και με σχετικές Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άλλους οργανισμούς και εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Διαβάστε επίσης: Επιτέλους! Ανοίγει ο δρόμος για το πετρέλαιο

Θρίαμβος του newsbomb στη Βουλή

Μυστικό σχέδιο των ΗΠΑ για τα πετρέλαια στο Αιγαίο

Ροή Ειδήσεων