ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέα φωλιά για τον «ΑΡΚΤΟΥΡΟ»

Νέα φωλιά για τον «ΑΡΚΤΟΥΡΟ»
Νέο «σπίτι» απέκτησε ο «AΡΚΤΟΥΡΟΣ», στο ιστορικό κτίριο της Νικείου Σχολής...

Νέο «σπίτι» απέκτησε ο «AΡΚΤΟΥΡΟΣ», στο ιστορικό κτίριο της Νικείου Σχολής, στο Νυμφαίο Φλώρινας. Το Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» υποστήριξε με δωρεά του, τα έργα υποδομής και τις αναγκαίες επισκευές, καθώς και την κατασκευή εκθεμάτων και την αγορά εξοπλισμού, με σκοπό τη δημιουργία ενός Κέντρου που θα ανταποκρίνεται στο καίριας σημασίας έργο ευαισθητοποίησης του κοινού για την προστασία της καφέ αρκούδας που επιτελεί ο «ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ».

Το «Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης για την Καφέ Αρκούδα» θα αποτελεί μόνιμη έκθεση με επιστημονικό, φωτογραφικό και διαδραστικό υλικό με 15 θεματικές ενότητες που αφορούν στην καφέ αρκούδα και τους βιοτόπους της στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια και θα παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες στους επισκέπτες. Βασικός στόχος είναι η ολοκληρωμένη ενημέρωση των πολιτών και η ενεργή συμμετοχή τους στην προστασία του περιβάλλοντος.

O «AΡΚΤΟΥΡΟΣ» ιδρύθηκε το 1992. Κύριο μέλημά του είναι η προστασία και περίθαλψη άγριων ζώων και η ενημέρωση του κοινού όσον αφορά σε ζητήματα προστασίας και διαχείρισης της άγριας ζωής και του περιβάλλοντος.