Όλα τα φιλέτα σε Γερμανούς

Δύο ελληνο-γερμανικές επιχειρηματικές συναντήσεις...
Δύο ελληνο-γερμανικές επιχειρηματικές συναντήσεις, το φθινόπωρο στο Βερολίνο και τον Δεκέμβριο στην Αθήνα, προγραμματίζει ο ΣΕΒ, στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών για την επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας, ακολουθώντας κατά πόδας το παράδειγμα του ΥΠΑΑΝ, κ. Μιχάλη Χρυσοχοϊδη. Απ' ό,τι φαίνεται, οι επαφές μας με τους Γερμανούς γίνονται όλο και πιο συχνές, μετά το ανοιχτό ενδιαφέρον τους για τον ελληνικό ήλιο και τα σκουπίδια μας, τα οποία θα πάρουν ως «ενέχυρο» για να μας βγάλουν από την κρίση… Και όλα σε τιμή... ευκαιρίας!