ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στην Κυβέρνηση ξέρουν από timing...

Στην Κυβέρνηση ξέρουν από timing...
Σε εξαιρετική χρονική περίοδο θα βγούμε και πάλι στις αγορές...

Σε εξαιρετική χρονική περίοδο θα βγούμε και πάλι στις αγορές. Το δημόσιο προχωρά σε δημοπρασία εντόκων γραμματίων, διάρκειας 26 εβδομάδων, ποσού 1.000 εκατ. ευρώ, αύριο Τρίτη, 6 Σεπτεμβρίου 2011.Με το «συμβάν» αποχώρησης της τρόικας, την κατακρήμνιση του χρηματιστηρίου, αλλά και το θέμα των εγγυήσεων που ξανασυζητείται σε κάθε επίπεδο και κλίμακα της ΕΕ σήμερα και αύριο, κάθε "διαρροή" μπορεί να στείλει το κόστος δανεισμού στα ουράνια. Γιατί και στις "γκάφες", άλλωστε, είμαστε πρωταθλητές...