ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Και μέσω πιστωτικής... η καταβολή του ΦΠΑ

Και μέσω πιστωτικής... η καταβολή του ΦΠΑ
Τι άλλο θα σκεφτεί η κυβέρνηση προκειμένου να λάβει άμεσα το ΦΠΑ....

Τι άλλο θα σκεφτεί η κυβέρνηση προκειμένου να λάβει άμεσα το ΦΠΑ;Σχέδιο για την άμεση ενίσχυση των δημοσίων εσόδων επεξεργάζεται η κυβέρνηση, προωθώντας την άμεση είσπραξη του ΦΠΑ. Ειδικότερα, η ρύθμιση που φαίνεται να προωθεί το υπουργείο Οικονομικών προβλέπει ότι όταν ένας καταναλωτής πληρώνει με κάρτα το τμήμα του ποσού που αντιστοιχεί στον ΦΠΑ, ο φόρος δε θα αποδίδεται στην εταιρεία από την τράπεζα, αλλά θα παρακρατείται και θα αποδίδεται στο Δημόσιο.Με αυτόν τον τρόπο το υπουργείο Οικονομικών φιλοδοξεί ότι θα περιορίσει και τη φοροδιαφυγή, αντιμετωπίζοντας το πρόβλημα της παρακράτησης του φόρου από τις επιχειρήσεις και τη μη απόδοσης του στο κράτος.Προκειμένου το παραπάνω μέτρο να καταστεί πιο αποτελεσματικό, το υπουργείο δεν αποκλείεται να δώσει κίνητρα, όπως για παράδειγμα η έκπτωση φόρου ώστε οι συναλλαγές να γίνονται μέσω κάρτας και να είναι δυνατή η άμεση είσπραξη του ΦΠΑ.