Κυβέρνηση με το νού στο ...ξύδι!

Ε, όχι και αυτό ! Εδώ ο κόσμος χάνεται και η «παιδική χαρά» του Γιωργάκη στο πλαίσιο του ...opengov και της ...Δημόσιας Διαβούλευσης...
Ε, όχι  και αυτό ! Εδώ ο  κόσμος χάνεται και η  «παιδική χαρά»  του Γιωργάκη  στο πλαίσιο του ...opengov και της ...Δημόσιας Διαβούλευσης  ζητά από τον κόσμο να ...συζητήσει για το  σχέδιο νόμου  του Υπ. Οικονομικών περί «Παραγωγής και διάθεσης ...ξυδιού»! ‘Οπως αναφέρεται σκοπός του προτεινόμενου σχεδίου νόμου είναι η δημιουργία σύγχρονου και προσαρμοσμένου στα σημερινά δεδομένα νομοθετικού πλαισίου που θα καθορίζει τα θέματα που αφορούν την παραγωγή και διάθεση του ξυδιού. Το προτεινόμενο σχέδιο νόμου, μαζί με τις υπουργικές αποφάσεις και τις αποφάσεις του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου που προβλέπεται να εκδοθούν βάσει των διατάξεων του, αμβλύνει, λέει, τις αδυναμίες που υπάρχουν στο ισχύον νομικό πλαίσιο και αίρει ορισμένους αδικαιολόγητους περιορισμούς στην παραγωγή και διακίνηση των σχετικών προϊόντων καθώς και του οξικού οξέος. Παράλληλα - αναφέρεται - θέτει ένα νέο και ξεκάθαρο πλαίσιο λειτουργίας των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα παραγωγής και εμφιάλωσης του ξυδιού. Τι να πούμε ... Προφανώς κάποιος στην κυβέρνηση είναι ...θυμωμένος και έχει ως πρώτη προτεραιότητα το ...ξύδι....