ΣΟΚ: Φωτογραφίες με δραχμές δημοσιεύει το Reuters

Νομίσματα όπως η μία δραχμή ή το παλιό αγαπημένο νόμισμα των 100 δραχμών..
Νομίσματα όπως η μία δραχμή ή των 100 δραχμών φιγουράρουν είτε μόνα τους είτε συνδυασμένα με κέρματα του ευρώ. Δίπλα από τη συγκεκριμένη φωτογραφία μάλιστα ακολουθεί η εξής υποσημείωση "Φωτογραφία που δείχνει δραχμές, νόμισμα της Αθήνας".