Στο “σφυρί” για ένα κομμάτι ψωμί!

Ιδιαίτερα μεγάλη η απόκλιση ανάμεσα στις αξίες των περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου και τις τιμές των αγορών...
Ιδιαίτερα μεγάλη η απόκλιση ανάμεσα στις αξίες των περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου και τις τιμές των αγορών. Όπως δηλώνει και ο ίδιος ο πρόεδρος του Ταμείου Αξιοποίησης, οι τιμές που υπολόγιζε το ελληνικό δημόσιο να φτάσει η περιουσία του, ανήκουν μόνο στη σφαίρα της φαντασίας, πλέον. Με το “ταμπλό” να καταγράφει συνεχόμενα ιστορικά χαμηλά, η περιουσία του Δημοσίου, που διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο Αθηνών, σημειώνει “ζημία” της τάξης του 40%. Άλλα υπολόγιζαν ότι θα εισπράξουν, άλλα θα εισπράξουν. Μπορεί να εμφανιστούν, βέβαια, περισσότεροι επενδυτές για την περιουσία του Δημοσίου, αλλά το αντίτιμο θα είναι ιδιαίτερα χαμηλό. Κι όλο κατεβαίνει!