ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Oι ελεύθεροι επαγγελματίες θα φορολογούνται βάσει καταθέσεων

Oι ελεύθεροι επαγγελματίες θα φορολογούνται βάσει καταθέσεων
Το υπουργείο Οικονομικών σχεδιάζει να υπολογίζει να φορολογήσει τα εισοδήματα των ελεύθερων επαγγελματιών....

Το υπουργείο Οικονομικών σχεδιάζει να υπολογίζει να φορολογήσει τα εισοδήματα των ελεύθερων επαγγελματιών.Τα εισοδήματα θα προκύπτουν βάσει αλγορίθμου στον οποίο θα συνυπολογίζονται δέκα παράμετροι.1. η κατηγορία των βιβλίων2. ο κλάδος της δραστηριότητας3. ο τόπος και ο χρόνος της άσκησης επαγγέλματος4. η επιφάνεια της επαγγελματικής εγκατάστασης5. οι μισθολογικές δαπάνες6. οι λειτουργικές δαπάνες7. η φορολογική εικόνα και συμπεριφορά του επαγγελματία8. η ακίνητη περιουσία9. τα κινητά περιουσιακά στοιχεία10. στατιστκά στοιχεία για το μεικτό ποσό κέρδους.O συνδυασμός των παραπάνω στοιχείων θα δίνει μία εκτίμηση του εισοδήματος και στην περίπτωση που διαπιστώνεται ότι δεν δικαιολογούνται οι αποταμιεύσεις, θα καταλογίζεται… νέος φόρος. Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ με τα νέα κριτήρια θα αυξηθεί το φορολογητέο εισόδημα των ελεύθερων επαγγελματιών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.Στο μεταξύ ήδη οι ανείσπακτες οφειλές εκ μέρους των ελεύθερων επαγγελματιών έχουν φτάσει στα 41,5 δισ. ευρώ και εξετάζονται τρόπο άμεσης παρακράτησης του ΦΠΑ.