ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακόμη πιο κοντά στις μεταρρυθμίσεις εντός Ε.Ε.

Ακόμη πιο κοντά στις μεταρρυθμίσεις εντός Ε.Ε.
Η Ευρώπη, μαζί της και η Ευρωζώνη, αλλάζουν μορφή. Προσαρμόζονται στις εποχές και υπό την “καθοδήγηση” της Γερμανίας περνούν σε άλλη “φάση”...

Η Ευρώπη, μαζί της και η Ευρωζώνη, αλλάζουν μορφή. Προσαρμόζονται στις εποχές και υπό την “καθοδήγηση” της Γερμανίας περνούν σε άλλη “φάση”. Η Ευρώπη καλείται σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα να καταφέρει να καλύψει όλες τις εκ “γενετής” αδυναμίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό που λείπει από την Ε.Ε. και το πληρώνουμε πρώτοι από όλους εμείς, είναι η έλλειψη κεντρικής διοίκησης. Η έλλειψη μίας κεντρικής εξουσίας, αλλά πάνω από όλα η έλλειψη “διάθεσης”.Η Ευρώπη αλλάζει, μεταμορφώνεται. Μαζί της αλλάζει και η θέση που έχει σε αυτήν η Ελλάδα και οι υπόλοιποι αδύναμοι κρίκοι του ευρώ. Έρχεται το τέλος της Δημοκρατίας...