ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στο αυτόφωρο όσοι δεν καταβάλουν δώρο

Στο αυτόφωρο όσοι δεν καταβάλουν δώρο
Έτοιμοι για την επιβολή των ανάλογων κυρώσεων δηλώνουν οι επιθεωρητές του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΤΕ)...

Έτοιμοι για την επιβολή των ανάλογων κυρώσεων δηλώνουν οι επιθεωρητές του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΤΕ) σε περίπτωση μη καταβολής του επιδόματος εορτών από τους εργοδότες. Πρόκειται για μια προσπάθεια που έχει στόχο να αποτρέψει κάθε πιθανή πρόθεση των εργοδοτών για μη εμπρόθεσμη καταβολή του Δώρου Χριστουγέννων ενώ μάλιστα επισείει ακόμα και την άσκηση της διαδικασίας του αυτοφώρου.Βέβαια, προϋπόθεση για την καταβολή του δώρου Χριστουγέννων είναι η απασχόληση από την 1 Μαΐου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2011, ενώ το ποσό υπολογίζεται με βάση τις αποδοχές της 10ης Δεκεμβρίου 2011. Τέλος αξίζει να σημειωθεί ότι το επίδομα θα πρέπει να καταβληθεί στους εργαζομένους μέχρι και την 21η Δεκεμβρίου.