ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Kαλά νέα για 30.000 δημοτικούς υπαλλήλους

Kαλά νέα για 30.000 δημοτικούς υπαλλήλους
Να και κάτι ευχάριστο... Μια ευνοϊκή ρύθμιση για περίπου 30 χιλιάδες δημοτικούς υπαλλήλους, αναφορικά με την κατάταξή τους στο νέο βαθμολόγιο προωθεί το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης....

Να και κάτι ευχάριστο... Μια ευνοϊκή ρύθμιση για περίπου 30 χιλιάδες δημοτικούς υπαλλήλους, αναφορικά με την κατάταξή τους στο νέο βαθμολόγιο προωθεί το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης.Διευκρινιστική εγκύκλιος προβλέπει πως θα ληφθούν υπόψη έως και 6 πλασματικά χρόνια - που τους είχαν αποδοθεί λόγω της ασφάλισής τους στο καθεστώς βαρέων και ανθυγιεινών - προκειμένου να καταταγούν στη νέα βαθμολογική κλίμακα του Δημοσίου.Η ρύθμιση αυτή η οποία περιλαμβάνεται σε απαντητικό έγγραφο του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης προς την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στους δήμους (ΠΟΕ- ΟΤΑ), θα οδηγήσει και σε αύξηση των αποδοχών τους, που μπορεί να ξεπεράσει τα 150 ευρώ, δεδομένης της σύνδεσης βαθμού- μισθού με το νέο καθεστώς.Ισχύει δε, ακόμη και εάν τα πλασματικά έτη είχαν μόνον αναγνωριστεί μισθολογικά αλλά όχι και βαθμολογικά, όπως αναφέρει το Εθνος.Δικαιούχοι των ευνοϊκών ρυθμίσεων είναι όσοι δημοτικοί υπάλληλοι είχαν κάνει χρήση διατάξεων νόμου του 2008 και μέχρι τον Οκτώβρη του 2011 είχαν αναγνωρίσει την πλασματική μισθολογική υπηρεσία.Ο συγκεκριμένος νόμος όριζε πως οι δημοτικοί υπάλληλοι μπορούν να αναγνωρίσουν ένα μισθολογικό κλιμάκιο μετά τη συμπλήρωση πέντε ετών πραγματικής υπηρεσίας στα βαρέα και ανθυγιεινά, ένα ακόμη με τη συμπλήρωση δέκα ετών και τέλος με τη συμπλήρωση 15 ετών ένα ακόμη μισθολογικό κλιμάκιο.Οι ρυθμίσεις αφορούν το μόνιμο προσωπικό δήμων που απασχολείται μεταξύ άλλων στη συγκομιδή και αποκομιδή, μεταφορά και διαλογή απορριμμάτων, σε συνεργεία συντήρησης και επισκευής των μέσων καθαριότητας, καθώς και τους οδοκαθαριστές, χειριστές μηχανικών σαρώθρων, εργάτες ταφής, εκταφής νεκρών, εργάτες και τεχνίτες ασφαλτόστρωσης κ.λ.π.