ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τι θα πληρώσουν οι Ομογενείς για τα αυθαίρετα

Τι θα πληρώσουν οι Ομογενείς για τα αυθαίρετα
Oι Ομογενείς που επέστρεψαν στην Ελλάδα θα δώσουν ενα ποσοστό 20% του ειδικού προστίμου για την τακτοποίηση αυθαιρέτου, όταν αυτό είναι η κύρια και μοναδική κατοικία τους....

Oι Ομογενείς που επέστρεψαν στην Ελλάδα θα δώσουν ενα ποσοστό 20% του ειδικού προστίμου για την τακτοποίηση αυθαιρέτου, όταν αυτό είναι η κύρια και μοναδική κατοικία τους.Ειδικότερα, οι παλιννοστούντες που έχουν εγγραφεί στα Μητρώα Αρρένων και τα δημοτολόγια δήμου ή κοινότητας, για να... καταβάλλουν το μειωμένο πρόστιμο θα πρέπει, εκτός των απαιτούμενων δικαιολογητικών, να προσκομίσουν και τα έγγραφα που αποδεικνύουν ότι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ή τα δημοτολόγια καθώς και τον τίτλο ιδιοκτησίας του ακινήτου, στο οποίο βρίσκεται η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση.