ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στην κρίση αγοράζουμε όπλα

Στην κρίση αγοράζουμε όπλα
Στα $411 δις αυξήθηκαν το 2010 οι παγκόσμιες πωλήσεις όπλων, παρά την κρίση...

Στα $411 δις αυξήθηκαν το 2010 οι παγκόσμιες πωλήσεις όπλων, παρά την κρίση.Σύμφωνα με το Διεθνές Ινστιτούτο Έρευνας για την Ειρήνη (SIPRI), με έδρα τη Στοκχόλμη, από τις 100 μεγαλύτερες κατασκευάστριες όπλων παγκοσμίως, οι 44 εδρεύουν στις ΗΠΑ και οι 30 στην δυτική Ευρώπη.Πρώτη είναι η Lockheed Martin των ΗΠΑ με πωλήσεις $35,7 δισ., ακολουθεί BAE Systems της Βρετανίας, ενώ τρίτη είναι η Boeing των ΗΠΑ.Οι δαπάνες για τους εξοπλισμούς το 2010 αυξήθηκαν 1% σε πραγματικές τιμές από το 2009 και 60% από το 2002, όταν οι πωλήσεις είχαν ανέλθει σε 257 δισ. Δολάρια.Και αναλογιστείτε πως ένας από τους καλύτερους πελάτες του χώρου, η Ελλάδα, είναι εκτός παιχνιδιού λόγω οικονομικής κρίσης...