ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι ΔΟΥ αναλαμβάνουν το χαράτσι των ιδιοκτητών ακινήτων

Οι ΔΟΥ αναλαμβάνουν το χαράτσι των ιδιοκτητών ακινήτων
Ο έφορος της οικείας ΔΟΥ θα κρίνει εάν μπορούμε να πληρώσουμε το χαράτσι, κρίνοντας αν συντρέχουν λόγοι να αυξηθούν...

Ο έφορος της οικείας ΔΟΥ θα κρίνει εάν μπορούμε να πληρώσουμε το χαράτσι, κρίνοντας αν συντρέχουν λόγοι να αυξηθούν οι δόσεις ή να μειωθεί.Στην εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών τονίζεται οτι εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις «ο προϊστάμενος της ΔΟΥ, μπορεί να αποφασίσει είτε την καταβολή του τέλους σε περισσότερες από τις προβλεπόμενες δόσεις είτε και τον περιορισμό του τέλους μέχρι του ύψους που κρίνεται αναγκαίο, ώστε ο υπόχρεος να μπορεί να ανταποκριθεί στην καταβολή του χωρίς να τίθεται σε άμεσο κίνδυνο η διαβίωση του ίδιου ή των προσώπων που συνοικούν με αυτόν και τον βαρύνουν φορολογικά».Αυτό που πάντως έχει διαρρεύσει από το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, είναι πως το χαράτσι των ιδιοκτητών ακινήτων έχει ήδη αποφασιστεί την ευθύνη να έχει η οικεία ΔΟΥ...