ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Βολές -αλλά και προτάσεις - από την ΓΣΕΕΒΕΕ στην Τρόικα

Βολές -αλλά και προτάσεις - από την ΓΣΕΕΒΕΕ  στην Τρόικα
Στην τρόικα ''τα έριξε'' , ενώπιον και του πράσινου ευρωβουλευτή Κον Μπεντίτ, του γνωστού από το Γαλλικό Μάη του 1968 ''κόκκινου Ντάνυ'', o αντιπρόεδρος...

Στην τρόικα ''τα έριξε'' , ενώπιον και του πράσινου ευρωβουλευτή Κον Μπεντίτ, του γνωστού από το Γαλλικό Μάη του 1968 ''κόκκινου Ντάνυ'', ο αντιπρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ κ. Γ. Καββαθά στο στρογγυλό τραπέζι που διοργάνωσαν ο Ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πρασίνων κ. Νίκος Χρυσόγελος και οι Συμπρόεδροι της Ομάδας των Πρασίνων στο Ευρωκοινοβούλιο, με αντικείμενο της συζήτησης ήταν η αναζωογόνηση της ελληνικής οικονομίας.'' Εκτός από την αρνητική επίδραση των μέτρων που εφαρμόζονται, ο φαύλος κύκλος της ελληνικής οικονομίας ανατροφοδοτείται από την μεγάλη αβεβαιότητα και την κακή ψυχολογία σε καταναλωτές και επιχειρήσεις. Η ευθύνη της Τρόικα και στα δύο επίπεδα είναι μεγάλη, καθώς προκύπτει από μια στρεβλή και μονομερή εικόνα που έχει για τη λειτουργία της ελληνικής οικονομίας'' είπε ο κ. Καββαθάς.Σε σχέση με τις προοπτικές αναζωογόνησης της ελληνικής οικονομίας, η ΓΣΕΒΕΕ κατέθεσε τις εξής προτάσεις:-Να δοθεί έμφαση στη βάση της αναπτυξιακής πυραμίδας, δηλαδή στις μικρές επιχειρήσεις, η επιλογή κλάδων που θα αποτελέσουν την «ατμομηχανή» και η υποστήριξή τους (υποδομές, εκπαίδευση, χρηματοδότηση).-Να υπάρξει δεσμευτική ρήτρα ώστε ένα ποσοστό των πόρων για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών να κατευθυνθεί στη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας.- Βασικό αναπτυξιακό εργαλείο αποτελούν τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2007-2013, τα οποία σήμερα καρκινοβατούν λόγω εγγενών αδυναμιών τους και της αδυναμίας του τραπεζικού τομέα.-Δημιουργία σε ευρωπαϊκό επίπεδοενός ειδικού – έκτακτου πλαισίου για την Ελλάδα, όσο διαρκεί το πρόγραμμα προσαρμογής.