ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προσφυγή του ρωσικού fund για τον αποκλεισμό του από την ΔΕΠΑ

Προσφυγή του ρωσικού fund για τον αποκλεισμό του από την ΔΕΠΑ
Σε προσφυγή κατά της απόφασης του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ), με την οποία αποκλείστηκε από το διαγωνισμό...

Σε προσφυγή κατά της απόφασης του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ), με την οποία αποκλείστηκε από το διαγωνισμό για την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ, προχώρησε το ελεγχόμενο από Ρώσους, fund Energy. Με την προσφυγή ζητά είτε να ακυρωθεί ο εν λόγω διαγωνισμός, είτε να ανακληθεί η «παράνομη και αναιτιολόγητη», όπως υποστηρίζει, απόφαση του ΤΑΙΠΕΔ περί αποκλεισμού του.Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσαν την Τετάρτη οι πληρεξούσιοι δικηγόροι στην Αθήνα, το Fund Energy θεωρεί ότι, μέχρι σήμερα, υπήρξε αδιαφάνεια στις διαδικασίες του διαγωνισμού και επομένως έλλειμμα στην προστασία του δημόσιου συμφέροντος και ζητά την αξιολόγησή του με ίσους όρους με τους υπόλοιπους συνυποψηφίους του.Δηλώνει επίσης ότι κατέθεσε νομίμως και εμπροθέσμως εγγυητικές επιστολές των τραπεζών Credit Suisse και Hyposwiss, συνολικού ύψους 400 εκατ. ευρώ, που «αποδεικνύουν την οικονομική δυνατότητά του και εκφράζει τη βούλησή του να προχωρήσει σε μακροχρόνιες και στρατηγικής επιχειρηματικής σημασίας, επενδύσεις στην Ελλάδα».