ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Διαγραφή προστίμων για αυθαίρετα που θα κατεδαφιστούν

Διαγραφή προστίμων για αυθαίρετα που θα κατεδαφιστούν
Διαγραφή προστίμων για αυθαίρετα, εφόσον δοθούν οικειοθελώς προς κατεδάφιση, αποφάσισε το Ε' Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας....

Διαγραφή προστίμων για αυθαίρετα, εφόσον δοθούν οικειοθελώς προς κατεδάφιση, αποφάσισε το Ε' Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας.Ειδικότερα, οι σύμβουλοι Επικρατείας, ερμηνεύοντας τη δασική νομοθεσία και τη νομοθεσία περί αυθαιρέτων κτισμάτων που έχουν κατασκευαστεί αυθαιρέτως σε δάσος ή δασική ή αναδασωτέα έκταση, έκριναν ότι οι δυσμενείς για τους πολίτες συνέπειες αίρονται, αν οι αυθαίρετες κατασκευές παραδοθούν οικειοθελώς προς κατεδάφιση.Δηλαδή στις περιπτώσεις αυτές οι πολίτες απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής της ειδικής αποζημίωσης που τους έχει επιβληθεί με σχετικό πρωτόκολλο για τη διατήρηση των αυθαιρέτων σε «όποιο ποσό και αν έχει ανέλθει αυτή».