ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυξημένος φόρος για πολλούς φορολογούμενους

Αυξημένος φόρος για πολλούς φορολογούμενους
Περίπου 600 ευρώ παραπάνω ως φόρο θα κληθούν να πληρώσουν οι φορολογούμενοι συγκριτικά με πέρυσιλόγω των τεκμηρίων...

Περίπου 600 ευρώ παραπάνω ως φόρο θα κληθούν να πληρώσουν οι φορολογούμενοι συγκριτικά με πέρυσι λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Αυτό είναι το συμπέρασμα από τις εκκαθαρίσεις των πρώτων δηλώσεων. Τις επόμενες ημέρες ολοκληρώνεται η αποστολή 2.000.000 φορολογικών εντύπων σε αντίστοιχο αριθμό φορολογουμένων που εξαιρούνται της ηλεκτρονικής υποβολής.