ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Ε.Ε. απέναντι στα ενεργειακά θέματα

Η Ε.Ε. απέναντι στα ενεργειακά θέματα
Τη στάση των ευρωπαίων πολιτών απέναντι στα ενεργειακά θέματα εξέτασε πρόσφατη έρευνα του Ευρωβαρόμετρου...

Τη στάση των ευρωπαίων πολιτών απέναντι στα ενεργειακά θέματα εξέτασε πρόσφατη έρευνα του Ευρωβαρόμετρου, με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ενόψει της συνόδου Κορυφής που συγκαλείται αύριο και που θα ασχοληθεί ακριβώς με το θέμα της ενέργειας και της καινοτομίας.

Τα αποτελέσματα είναι ενδιαφέροντα, καθώς στο ερώτημα του ενεργειακού εφοδιασμού, οι ευρωπαίοι εμφανίζονται ενωμένοι: το 60% θέλει μεγαλύτερο συντονισμό ανάμεσα στους εταίρους και μόνο το 32% υποστηρίζει εθνικές προσεγγίσεις, ενώ το 79% ζητά να υπάρχει αλληλεγγύη και αλληλοβοήθεια σε περιόδους κρίσης.

Κατά την κρίση των ευρωπαίων πολιτών εξάλλου, η ενίσχυση της ενεργειακής συνεργασίας θα πρέπει να τηρήσει τις ακόλουθες προτεραιότητες: 1) τη σταθερότητα των τιμών, όπως υποστηρίζει το 29%, 2) την αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (27%), 3) τη διασφάλιση εγγυήσεων για τον ενεργειακό εφοδιασμό (20%) και τέλος 4) την ενεργειακή αποτελεσματικότητα (16%).

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας υποστηρίζει λ.χ. κατεξοχήν η Δανία και η Σουηδία, ενώ αδιάφορα στέκονται η Τσεχία και η Λιθουανία, με την Ελλάδα να βρίσκεται σχετικά ψηλά. Ως προς την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού, αδιάφορη εμφανίζεται η Κύπρος (ίσως λόγω κλίματος), ενώ σε πρώτη προτεραιότητα τοποθετεί το θέμα η Γερμανία. Την αλληλοβοήθεια ιεραρχούν υψηλά η Δανία, το Λουξεμβούργο και η Σουηδία, ενώ τη θεωρία «έκαστος περί πάρτης» ασπάζονται οι πολίτες της Βρετανίας, της Σλοβενίας και της Μάλτας. Η σταθερότητα των τιμών ενέργειας αποτελεί πρώτη προτεραιότητα τέλος για την Τσεχία, Λιθουανία, Λεττονία, Πολωνία, Βέλγιο και Ελλάδα, ενώ μικρό ενδιαφέρον επιδεικνύουν η Δανία, Σουηδία, Ολλανδία, Ιταλία, Φινλανδία.

Σύμφωνα εξάλλου με μιαν άλλη έκθεση του «Ευρωβαρόμετρου 2010», που αναφερόταν στην πυρηνική ενέργεια, το 34% θα ήθελε τη μείωσή της, το 56% τάσσεται εναντίον κάθε μείωσης, το 39% θέλει να παραμείνει στο επίπεδο που είναι και το 17% θα ήθελε να δεί την επέκτασή της. Υπέρ της μείωσης της πυρηνικής ενέργειας τάσσονται οι πολίτες της Αυστρίας, Ελλάδας και Γερμανίας, ακολουθούν η Ισπανία και η Πορτογαλία και φυσικά η Μάλτα και η Κύπρος, λόγω και της νησιωτικής ιδιαιτερότητάς τους. Οι μισοί εξάλλου Ευρωπαίοι πιστεύουν ότι η πυρηνική ενέργεια δεν βοηθά την προσπάθεια αντιμετώπισης των κλιματικών αλλαγών - αυτό δέχονται οι πολίτες της Αυστρίας (63%), της Ελλάδας (50%), της Γερμανίας (45%) και της Γαλλίας (40%), ενώ «άγνοια» δηλώνουν οι πολίτες της Πορτογαλίας (39%), της Βουλγαρίας (38%), της Ιρλανδίας (32%) και της Ρουμανίας (30%).