ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των προτάσεων της δράσης ICT4GROWTH

Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των προτάσεων της δράσης ICT4GROWTH

Νέα ώθηση στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας αναμένεται να δώσει η υλοποίηση μιας σειράς επενδυτικών σχεδίων τεχνολογικής και επιχειρησιακής καινοτομίας, των οποίων η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώθηκε από την Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ.

Πρόκειται για τη Δράση ICT4GROWTH, που αφορά στην «Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την Υλοποίηση Επενδυτικών Σχεδίων Ανάπτυξης - Παροχής Καινοτόμων Προϊόντων και Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας».

Συνολικά, υποβλήθηκαν 260 προτάσεις, από τις οποίες οι 222 προκρίθηκαν προς αξιολόγηση του επιχειρηματικού τους σχεδίου.

Εγκρίθηκαν, καταρχήν, προς χρηματοδότηση 88 προτάσεις συνολικού προϋπολογισμού 93 εκατ. ευρώ και εγκεκριμένης δημόσιας δαπάνης 40 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, στην Αττική, εξαιτίας της υπερκάλυψης του διαθέσιμου προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης ύψους 20 εκατ. ευρώ, παραμένουν ως επιλαχούσες 43 προτάσεις, συνολικού προϋπολογισμού 45 εκατ. ευρώ και εγκεκριμένης δημόσιας δαπάνης 17 εκατ. ευρώ, για τις οποίες διερευνάται η δυνατότητα άμεσης εξεύρεσης επιπρόσθετων πόρων για τη χρηματοδότησή τους.

Σύμφωνα με την ΚτΠ ΑΕ, με δεδομένη τη σημασία των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, αλλά και το δυσμενές οικονομικό κλίμα στην Ελλάδα, η εν λόγω Δράση αποτελεί ένα συνολικό αναπτυξιακό πλαίσιο για την προώθηση της επιχειρηματικότητας.

Μεταξύ άλλων, θετικών επιπτώσεων στην οικονομία, από την υλοποίηση των εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων αναμένεται να δημιουργηθούν περίπου 1.000 νέες θέσεις εργασίας.