ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ρουμανία: Χρηματοδότηση 8,25 δισ. ευρώ μέσω ευρωπαϊκού επιχειρησιακού προγράμματος

Ρουμανία: Χρηματοδότηση 8,25 δισ. ευρώ μέσω ευρωπαϊκού επιχειρησιακού προγράμματος

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε οικονομικά κεφάλαια 8,25 δισ. ευρώ για το επιχειρησιακό πρόγραμμα της εξαετίας 2014-2020.

Η χρηματοδότηση των δράσεων του προγράμματος στοχεύει στην υποστήριξη των μικρών επιχειρήσεων, την προώθηση της αστικής κινητικότητας, την αναβάθμιση της περιφερειακής διασύνδεσης, αλλά και τη βελτίωση της πρόσβασης των πολιτών στις κοινωνικές υπηρεσίες.
Στόχος των δράσεων του αναφερόμενου προγράμματος είναι η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των Ρουμάνων πολιτών.
Οι δράσεις του προγράμματος θα υλοποιηθούν μέσω της κατανομής τους σε 12 άξονες προτεραιότητας.