ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δύο οι «κόφτες» για την κάλυψη των δημοσιονομικών αποκλίσεων

Δύο οι «κόφτες» για την κάλυψη των δημοσιονομικών αποκλίσεων

Αν και ο Αυτόματος Μηχανισμός Δημοσιονομικής Προσαρμογής του Προϋπολογισμού της Γενικής Κυβέρνησης, ο γνωστός «κόφτης» έχει συγκεντρώσει την προσοχή, λίγοι έχουν παρατηρήσει πως ο ίδιος μηχανισμόςεμπεριέχει εσωτερικά ένα πρόσθετο «κόφτη» δαπανών.

Σύμφωνα με το νόμο που ψήφισε η Βουλή, δεν θα διατίθεται και δεν θα αναλαμβάνεται έως την 30ή Ιουνίου κάθε οικονομικού έτους, ποσοστό ίσο µε 10% των ετήσιων πιστώσεων Προϋπολογισμού όλων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης. Αλλά ακόμη και από την 1η Ιουλίου κάθε οικονομικού έτους η διάθεση και ανάληψη των πιστώσεων θα γίνεται μόνο υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει ενεργοποιηθεί ο Αυτόματος Μηχανισμός Δημοσιονομικής Προσαρμογής.

Διαβάστε περισσότερα στο cnn.gr.