ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εφορία και δάνεια καταπίνουν τις καταθέσεις

Εφορία και δάνεια καταπίνουν τις καταθέσεις

Για πληρωμή φόρων και οφειλών κάθε είδους χρησιμοποιήθηκαν οι καταθέσεις που επέστρεψαν στο τραπεζικό σύστημα το 2016. Σύμφωνα με στοιχεία που επεξεργάστηκαν οι τράπεζες, το πρώτο 9μηνο της φετινής χρονιάς, ιδιώτες πελάτες τους επανέφεραν στους λογαριασμούς τους συνολικά 6,7 δισ. ευρώ.

Από το συνολικό ποσό των 6,7 δισ. ευρώ που εισέρρευσε στους τραπεζικούς λογαριασμούς, περί τα 4 δισ. ευρώ κατευθύνθηκαν στην Εφορία και τα υπόλοιπα 2,7 δισ. ευρώ για την εξόφληση άλλου είδους χρεών. Από το ποσό αυτό τα 5 δισ. ευρώ αφορούσαν σε αποθησαυρισμένα χαρτονομίσματα και τα 1,7 δισ. ευρώ σε χρήματα που προήλθαν από τη ρευστοποίηση επενδυτικών τίτλων ξένων οίκων.

Διαβάστε περισσότερα στο Cnn.gr