ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί τρεις ημέρες την εβδομάδα

Ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί τρεις ημέρες την εβδομάδα

Τη διεξαγωγή ηλεκτρονικών πλειστηριασμών τρεις ημέρες την εβδομάδα, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή προβλέπει το πολυνομοσχέδιο «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις» που κατατέθηκε χθες (13/5) στη Βουλή.

Με το πολυνομοσχέδιο τροποποιούνται και συμπληρώνονται διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας ώστε να επιτρέπεται η διενέργεια πλειστηριασμών και με ηλεκτρονικά μέσα.

Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί θα διενεργούνται από πιστοποιημένους συμβολαιογράφους μέσω ηλεκτρονικών συστημάτων πλειστηριασμού, η κυριότητα διοίκησης και διαχείρισης των οποίων θα ανήκει στους κατά τόπους συμβολαιογραφικούς συλλόγους. Στους δε ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς θα λαμβάνουν μέρος υποψήφιοι πλειοδότες κατόπιν πιστοποίησής τους.

Διαβάστε περισσότερα στο Cnn.gr