Το Δημόσιο άντλησε 1,3 δισ. ευρώ με τσουχτερό επιτόκιο

Το Δημόσιο άντλησε 1,3 δισ. ευρώ με τσουχτερό επιτόκιο

Συνολικά 1,3 δισ. ευρώ άντλησε το Δημόσιο από τη δημοπρασία εντόκων γραμματίων (ΕΓΔ) 26 εβδομάδων την Τρίτη, με υψηλότερο επιτόκιο από αυτό της προηγούμενης έκδοσης του Οκτωβρίου.


Το μεσοσταθμικό επιτόκιο ανήλθε στο 4,89% έναντι 4,86% της προηγούμενης έκδοσης, σύμφωνα με τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ).

Η έκδοση υπερκαλύφθηκε κατά 2,91 φορές έναντι συντελεστή κάλυψης 2,73 στην προηγούμενη αντίστοιχη δημοπρασία.