ΧΑ: Αυξήθηκε η συμμετοχή των ξένων επενδυτών

ΧΑ: Αυξήθηκε η συμμετοχή των ξένων επενδυτών

Αυξημένη στο 51,4% ήταν η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στη συνολική κεφαλαιοποίηση της Ελληνικής αγοράς τον Οκτώβριο από 50,8% στο τέλος του προηγούμενου μήνα.

Τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους η συμμετοχή των ξένων επενδυτών ήταν στο 48,6%.

Οι Έλληνες επενδυτές στο τέλος του μήνα κατείχαν το 47,5% του συνόλου της κεφαλαιοποίησης των μετοχών στο Χ.Α, από 48% τον προηγούμενο μήνα. Τον Οκτώβριο 2011 οι ξένοι επενδυτές στο σύνολό τους εμφάνισαν εισροές της τάξης των 28,14 εκατ. Οι Έλληνες επενδυτές εμφανίζονται πωλητές, με εκροές κεφαλαίων ύψους 27,76 εκατ.

Η Αξία Συναλλαγών του Οκτωβρίου 2011 έφτασε τα 997,39 εκατ. σημειώνοντας πτώση 23,6% από τη συναλλακτική δραστηριότητα του προηγούμενου μήνα που ήταν 1.306,23 εκατ. Σε σχέση με τον Οκτώβριο 2010 που η αξία συναλλαγών ήταν 2.589,50 εκατ., σημειώθηκε πτώση 61,5%.

Ο αριθμός των Ενεργών Μερίδων για το μήνα Οκτώβριο 2011 ανήλθε στις 43.252 έναντι 39.517 κατά τον προηγούμενο μήνα (τον Οκτώβριο 2010 ο αριθμός των ενεργών μερίδων ανήλθε στις 64.051).

Τον Οκτώβριο 2011 δημιουργήθηκαν 2.318 Νέες Μερίδες Επενδυτών έναντι 2.423 νέων Μερίδων που δημιουργήθηκαν τον προηγούμενο μήνα. Η Κεφαλαιοποίηση του Χ.Α. στο τέλος του μήνα υπολογίστηκε στα 30,69 δισ. Σε σχέση με την αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση του προηγούμενου μήνα που ήταν 32,29 δισ., σημειώθηκε μείωση 4,9% ,ενώ συγκρινόμενη με την αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση του ίδιου μήνα του προηγούμενου έτους που ήταν 59,37 δισ., σημειώθηκε μείωση 48,3%.