Πρόστιμο 100 ευρώ σε όσους δεν ζητούν αποδείξεις

Πρόστιμο 100 ευρώ σε όσους δεν ζητούν αποδείξεις

Βαθιά το χέρι στην τσέπη θα χρειαστεί να βάλουν όσοι διαπιστωθεί ότι δεν ζητούν αποδείξεις για τις αγορές τους.

Το πρόστιμο αξίας 100 ευρώ σε βάρος των φυσικών προσώπων  θα διαπιστώνεται κατά τη διάρκεια ελέγχου και προβλέπεται στο νέο φορολογικό νομοσχέδιο.

Το πρόστιμο θα καταβάλλεται εντός 10 ημερών σε οποιαδήποτε ∆ΟΥ, με έκπτωση 50%.   

Επίσης, καθιερώνεται νέο point system για τις παραβάσεις, όπου θεσπίζονται για πρώτη φορά «κίνητρα συμμόρφωσης», ενώ υπάρχουν ελαστικότερα πρόστιμα για τυπικές φορολογικές παραβάσεις.  

Για τα πρόστιμα, θα προβλέπεται έκπτωση 40% αν το ποσό θα δίνεται σε δόσεις, 60% αν καταβληθεί εφάπαξ, ενώ θα δίνεται επιστροφή έως και 30% σε όσους πληρώνουν τα πρόστιμα.  

Στο νέο φορολογικό νομοσχέδιο προβλέπεται ότι από το 2012 οι φορολογούμενοι θα συμπληρώνουν σε νέα ειδικό έντυπο (Ε10) όλα τα έσοδα και τις δαπάνες που έχουν.  

Συγκεκριμένα, θα πρέπει να δηλώνουν τα εισοδήματά τους από δάνεια, καθώς και τις αποταμιεύσεις τους στις τράπεζες.