Το Δημόσιο άντλησε 1,3 δισ. ευρώ με υψηλότερο επιτόκιο

Το Δημόσιο άντλησε 1,3 δισ. ευρώ με υψηλότερο επιτόκιο

Το Δημόσιο άντλησε συνολικά 1,3 δισ. ευρώ από την δημοπρασία εντόκων γραμματίων τρίμηνης διάρκειας.

Το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 4,63% δύο μονάδες βάσης υψηλότερα από αυτό της προηγούμενης έκδοσης του Οκτωβρίου.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), σήμερα διενεργήθηκε δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων, ύψους 1,000 δισ. ευρώ. Η απόδοση διαμορφώθηκε στο 4,63% έναντι του 4,61% στην προηγούμενη δημοπρασία.

Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 2,940 δισ. ευρώ, πού υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,94 φορές.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 300 εκατ. ευρώ.