Ελβάλ: Στα 17,2 εκατ. ευρώ τα κέρδη στο εννεάμηνο

Ελβάλ: Στα 17,2 εκατ. ευρώ τα κέρδη στο εννεάμηνο

Αύξηση κερδών παρουσίασε ο όμιλος Ελβάλ στο εννεάμηνο του 2011.

Συγκεκριμένα στα 17,2 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας στο εννεάμηνο της τρέχουσας οικονομικής χρήσης, έναντι 6 εκατ. ευρώ του εννεαμήνου του 2010.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε στα 815 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 20,8%, σε σχέση με το εννεάμηνο του 2010 και τα μικτά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 70,3 εκατ. ευρώ από 60,3 εκατ. ευρώ.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων, (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 30,6%, στα 68,2 εκατ. ευρώ και τα κέρδη προ φόρων κατά 67,4%, στα 24,1 εκατ. ευρώ.

Ο εταιρικός κύκλος εργασιών ανήλθε στα 533,8 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 24,5%, τα μικτά κέρδη στα 31,6 εκατ. ευρώ, τα κέρδη προ φόρων, αποσβέσεων και χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων, (EBITDA) στα 43 εκατ. ευρώ από 28,4 εκατ. ευρώ του εννεάμηνου του 2010 και τα κέρδη προ φόρων στα 18,7 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 73,3% από το αντίστοιχο περυσινό εννεάμηνο. Τα κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν σε 0,113 ευρώ από 0,050 ευρώ.