Επενδύσεις στη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων

Επενδύσεις  στη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων

‘Οσοι ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο πρόγραμμα ενίσχυσης της εμπορίας και μεταποίησης αγροτικών προϊόντων (Μέτρο 123 Α - Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων) έχουν  προθεσμία να καταθέσουν τους φακέλους έως τις 28 Δεκεμβρίου.


Δικαιούχοι του προγράμματος, ο προϋπολογισμός του οποίου ανέρχεται σε 150.000.000 ευρώ, είναι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις αλλά και επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 750 υπαλλήλους ή έχουν κύκλο εργασιών μικρότερο των 200 εκατ. ευρώ.

Συγχρηματοδοτείται,  από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το ελληνικό Δημόσιο.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα  αφορά στην ενίσχυση των επενδύσεων στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων και ειδικότερα στους τομείς κρέατος, γάλακτος, πτηνοτροφίας, μελιού, σηροτροφία, δημητριακών, ελαιούχων προϊόντων, οίνου, οπωροκηπευτικών, ανθέων, ζωοτροφών, σπόρων και πολλαπλασιαστικού υλικού, φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών.