Η Πορτογαλία άντλησε 1,123 δισ. ευρώ από τις αγορές

 Η Πορτογαλία άντλησε 1,123 δισ. ευρώ από τις αγορές

Το ποσό του 1,123 δισ. ευρώ άντλησε σήμερα η Πορτογαλία από τις αγορές μέσω της έκδοσης τρίμηνων και εξάμηνων εντόκων γραμματίων, με επιτοκιακό κόστος οριακά χαμηλότερο αντίστοιχων προηγουμένων δημοπρασιών.


Στο 4,895% διαμορφώθηκε  το επιτόκιο των τρίμηνων εντόκων γραμματίων  έναντι 4,997% που είχε εξασφαλιστεί κατά τη διάρκεια αντίστοιχης δημοπρασίας στις 2 Νοεμβρίου και των εξάμηνων στο επίπεδο του 5,250%, που παρέμεινε αμετάβλητο σε σύγκριση με την αντίστοιχη δημοπρασία της 19ης Οκτωβρίου.