ΕΥΔΑΠ: Δεν χρωστάμε στην ΔΕΗ

ΕΥΔΑΠ: Δεν χρωστάμε στην ΔΕΗ

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ σχετικά με τις οφειλές του Δημοσίου προς τη ΔΕΗ και ειδικότερα τις οφειλές των Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης, ύψους 20 εκ €, η ΕΥΔΑΠ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι όχι μόνο δεν εμπίπτει στον κατάλογο των οφειλετών της ΔΕΗ, αλλά πληρώνει πάντα εγκαίρως και εντός των σχετικών προθεσμιών τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος προς τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού.