«Μαύρη» τρύπα ύψους 3 δισ. ευρώ στον προϋπολογισμό

«Μαύρη» τρύπα ύψους 3 δισ. ευρώ στον προϋπολογισμό

Μαύρη τρύπα ύψους 3 δισ. ευρώ παρουσιάζει ο προϋπολογισμός στο δεκάμηνο Ιανουάριος-Οκτώβριος 2011, κυρίως λόγω της μεγάλης υστέρησης των κρατικών εσόδων αλλά και της υπέρβασης των δημοσίων δαπανών.

Η τρύπα αυτή υπολογίζεται με βάση τις δυσαναθεωρημένες προς τα κάτω προβλέψεις της πορείας των εσόδων που έγιναν εντός του έτους.  Μάλιστα με βάση τις αρχικές προβλέψεις, η μαύρη τρύπα ξεπερνά τα 5 δισ. ευρώ.

Συνολικά εισέρευσαν στα δημόσια ταμεία 39,2 δισ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2010 κατά 4%.

Με δεδομένο ότι ο στόχος αύξησης των εσόδων είναι 0,9% προκύπτει υστέρηση 2,01 δισ. ευρώ.

Οι δημόσιες δαπάνες στο δεκάμηνο διαμορφώθηκαν στα 57,4 δισ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση 5,8% έναντι στόχου του προϋπολογισμού για περιορισμό του ρυθμού αύξησης στο 3,8% (υπέρβαση κατά 1,08 δισ. ευρώ).

Στα 20,092 δισεκ. ευρώ διαμορφώθηκε το έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού για το δεκάμηνο Ιανουάριου - Οκτωβρίου 2011, έναντι του νέου στόχου 20,362 δισεκ. ευρώ, όπως προσδιορίστηκε με το σχέδιο του προϋπολογισμού 2012 και ελλείμματος 18,081 δισ.ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2010, ανακοίνωσε σήμερα το Υπουργείο Οικονομικών.

Τα συνολικά έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού (Τακτικός και ΠΔΕ) είναι μειωμένα έναντι του νέου στόχου ελλείμματος κατά 1,062 δισεκ. ευρώ, ενώ οι συνολικές δαπάνες (Τακτικός και ΠΔΕ) παρουσιάζονται μειωμένες κατά 1,332 δισεκ. ευρώ.

Ειδικότερα, τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 39,271 δισεκ. ευρώ και εμφανίζονται μειωμένα κατά 4,0% έναντι του αντίστοιχου χρονικού διαστήματος του 2010.

Η υστέρηση των εσόδων οφείλεται κυρίως στη μεγαλύτερη από την προβλεπόμενη, κατά την περίοδο σύνταξης του προϋπολογισμού, ύφεση, στις μειωμένες εισπράξεις από παρακράτηση φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά το τρέχον έτος λόγω της ευνοϊκότερης φορολόγησης βάσει του νέου φορολογικού νόμου και της μείωσης των εισοδημάτων, καθώς και στις αυξημένες επιστροφές φόρων λόγω συμψηφισμού εκκρεμοτήτων παρελθόντων ετών. Η υστέρηση έναντι του στόχου για το ίδιο διάστημα οφείλεται σε καθυστερήσεις είσπραξης των φορολογικών εσόδων που προέκυψαν από την απεργία του προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) και του φοροεισπρακτικού μηχανισμού, καθώς και στη μετάθεση στο απομένον δίμηνο του έτους, ορισμένων εσόδων από την εκχώρηση αδειών και δικαιωμάτων του Δημοσίου, λόγω καθυστερήσεων στις σχετικές διαδικασίες.

Τα έσοδα του ΠΔΕ είναι αυξημένα κατά 38,1% ή κατά 521 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το δεκάμηνο του 2010.

Επισημαίνεται ότι τα έσοδα του δεκαμήνου βάσει του δελτίου εκτέλεσης του προϋπολογισμού είναι σε ταμειακή βάση. Το συνολικό όμως αποτέλεσμα των εσόδων του 2011, σε εθνικολογιστική βάση, καθορίζεται και από την πορεία των εσόδων έως το πρώτο δίμηνο του 2012, ενώ μέρος των εσόδων της τρέχουσας περιόδου λογίζονται εθνικολογιστικά στα έσοδα του 2010.

Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού είναι αυξημένες κατά 3,150 δισ.ευρώ ή 5,8% έναντι του 2010. H αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως:

-στις αυξημένες δαπάνες για τόκους κατά 2,483 δισ.ευρώ ή 19,5% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2010,

-στην αύξηση των πρωτογενών δαπανών κατά 2,5% ή 999 εκατ. ευρώ συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο του 2010 που οφείλεται στην αύξηση των δαπανών για ασφάλιση, περίθαλψη και κοινωνική προστασία κατά 2,771 δισεκ. ευρώ, που υπερέβη την μείωση κατά 1,772 δισεκ. ευρώ, των υπολοίπων κατηγοριών δαπανών.

Βασικοί αποδέκτες των αυξημένων επιχορηγήσεων ήταν:

-τα Ασφαλιστικά Ταμεία κατά 1,838 δισ.ευρώ (κυρίως ο ΟΓΑ κατά 380 εκατ. ευρώ και το ΙΚΑ κατά 1,348 δισεκ. ευρώ) εξαιτίας της μείωσης των εσόδων τους από ασφαλιστικές εισφορές.

-ο ΟΑΕΔ για την καταβολή επιδομάτων ανεργίας κατά 313 εκατ. ευρώ και

-τα νοσοκομεία κατά 703 εκατ. ευρώ για την πληρωμή των προμηθειών του έτους 2011 (δόθηκαν επιπλέον 94 εκατ. ευρώ για την καταβολή οφειλών από προμήθειες παρελθόντων ετών).

Οι δαπάνες του ΠΔΕ, τέλος, παρουσιάζουν μείωση κατά 37,4 ή 2,260 δισ.ευρώ.-