ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Στην Viva Wallet πωλείται η Praxiabank

Στην Viva Wallet πωλείται η Praxiabank

Η Praxiabank ανακοίνωσε ότι η Atlas Merchant Capital, 100% μέτοχος της τράπεζας, υπέγραψε δεσμευτική συμφωνία για την πώληση του συνόλου των μετοχών της στην Viva Wallet Holdings.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση η συναλλαγή τελεί υπό την έγκριση των αρμοδίων αρχών.

Η UBS Europe SE ενεργεί ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Praxiabank και της Atlas Merchant Capital.