'Αρτα: Σύνδεση Ράχης με Επαρχιακή οδό Άρτας - Σαλαώρας

'Αρτα: Σύνδεση Ράχης με Επαρχιακή οδό Άρτας - Σαλαώρας

Το Δ.Σ. του Δήμου Αρταίων με ομόφωνη απόφασή του ενέκρινε την υπογραφή προγραμματικής σύμβασης του Δήμου Αρταίων με την Περιφέρεια Ηπείρου, προκειμένου να εκχωρηθεί το δικαίωμα παρέμβασης στον Δήμο Αρταίων για την υλοποίηση του έργου «Βελτίωση και κατασκευή της οδού που συνδέει την Τοπική Κοινότητα Ράχης με την Επαρχιακή οδό Άρτας Σαλαώρας».

Το έργο προϋπολογισμού περίπου 1.200.000 ευρώ είναι στα πλαίσια του Ε.Π. “ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013”. Η προγραμματική σύμβαση αυτή είναι αναγκαία διότι το έργο αυτό χωροθετείται σε οδικό δίκτυο αρμοδιότητας της Περιφέρειας Ηπείρου. Το έργο θα υλοποιηθεί επί της Επαρχιακής οδού Άρτας Σαλαώρας και συγκεκριμένα θα γίνει ανακατασκευή του κόμβου στη συμβολή της με τις οδούς που συνδέουν τις Τ.Κ Ράχης και Ανέζας.

Συγκεκριμένα, ο κόμβος θα τροποποιηθεί (σε τύπου σταυρού) έτσι ώστε να επιτευχθεί η σύνδεση της οδού που καταλήγει στην Τ.Κ. Ράχης με την Επαρχιακή οδό. Το έργο αυτό προκρίθηκε να προταθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αρταίων λόγω του ότι συγκέντρωνε όλες εκείνες τις προϋποθέσεις έτσι ώστε να εγκριθεί η χρηματοδότηση του από το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Μετά τη ψήφισή του από το Δ.Σ. και την υπογραφή τη προγραμματικής σύμβασης, αναμένεται η τελική του έγκριση έτσι ώστε να γίνει και η δημοπράτηση του έργου.

Πηγη «Νέα από τα Γιάννενα και την Ηπειρο»