ΚΟΜΜΑΤΑ

ΝΔ: Έβαλε αγγελία και ζητά ειδικούς για την κατάρτιση κυβερνητικού προγράμματος

ΝΔ: Έβαλε αγγελία και ζητά ειδικούς για την κατάρτιση κυβερνητικού προγράμματος

Ειδικούς εμπειρογνώμονες που θα διαμορφώσουν το κυβερνητικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας ζητά μέσω αγγελίας το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μάλιστα γνωστοποίησε την αγγελία και με ανάρτησή του στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μετάσχουν στη διαδικασία υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν μεταπτυχιακό, 5ετή προϋπηρεσία, άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας και υψηλή επικοινωνιακή δεξιότητα.

Αναλυτικά η αγγελία της ΝΔ:

Η Νέα Δημοκρατία αναζητεί υψηλού επιπέδου εμπειρογνώμονες για τη στελέχωση των ομάδων εργασίας που θα διαμορφώσουν το κυβερνητικό της πρόγραμμα. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν μεταπτυχιακό ακαδημαϊκό τίτλο, άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, υψηλή επικοινωνιακή δεξιότητα και να έχουν:

  • Τουλάχιστον 5 χρόνια εργασιακή εμπειρία στον συγκεκριμένο τομέα πολιτικής
  • Πραγματοποιήσει ή συντονίσει σχετικές έρευνες πολιτικής
  • Συμβουλευτική εμπειρία προς το ελληνικό ή άλλα κράτη

Προτεραιότητα για την επιλογή θα έχουν όσοι εκπληρώνουν σωρευτικά τα παραπάνω κριτήρια.

Η εργασία τους θα περιλαμβάνει:

- Τη συμμετοχή σε θεματικές ομάδες εργασίας
- Την εκπόνηση προγραμματικών θέσεων
- Τη συγγραφή κειμένων που θα συμπεριληφθούν στο τελικό παραδοτέο
- Η εργασία θα είναι σε εθελοντική βάση και οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι σε θέση να διαθέτουν 8-10 ώρες την εβδομάδα σε αυτή.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους στην ιστοσελίδα http://nd.gr/empeirognomones. Η αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει αναλυτικό βιογραφικό, αναφορά σε συγκεκριμένο θεματικό αντικείμενο εξειδίκευσης, καθώς και κείμενο 500 λέξεων που να αιτιολογεί το ενδιαφέρον τους.

Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή υποψηφιοτήτων είναι η 23 Φεβρουαρίου 2016.