ΠΟΛΙΤΙΚΗ

"Προσωρινές οι ανατροπές"

"Προσωρινές οι ανατροπές"
«Προσωρινές και με συγκεκριμένο σκοπό» για τη διάσωση και αναμόρφωση....


«Προσωρινές και με συγκεκριμένο σκοπό» για τη διάσωση και αναμόρφωση της χώρας, χαρακτήρισε τις σκληρές αποφάσεις που έλαβε η κυβέρνηση, ο Υπουργός Εσωτερικών Γιάννης Ραγκούσης.
Κάνει λόγο για αποφάσεις οι οποίες εμπίπτουν στην πολιτική, στη στρατηγική, στην εθνική προσπάθεια, που γίνεται προκειμένου η χώρα και να διασωθεί, αλλά ταυτόχρονα και να αναμορφωθεί προς όφελος των Ελλήνων πολιτών.