Πρόταση Παπανδρέου χωρίς περιεχόμενο...

Η πρόταση του Γιώργου Παπανδρέου ήταν μία πρόταση χωρίς περιεχόμενο...
Η πρόταση του Γιώργου Παπανδρέου ήταν μία πρόταση χωρίς περιεχόμενο. Ανέφερε ότι θα επισκεφτεί τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για να του ανακοινώσει την πρόθεσή του να σχηματίσει κυβέρνηση εθνικής συνεννόησης, δεν ανέφερε όμως στην ουσία τίποτε περισσότερο σχετικά με την πρόταση αυτή. Ζήτησε ψήφο εμπιστοσύνης από το ελληνικό κοινοβούλιο για την παρούσα κυβέρνηση, ώστε να επισκεφτεί τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, να του αναφέρει την πρόθεσή του να επιχειρήσει το σχηματισμό κυβέρνησης σε ένα πλαίσιο συναίνεσης... Φέξε μου... Ζήτησε ψήφο εμπιστοσύνης για μία κυβέρνηση που δεν υπάρχει και δεν γνωρίζουμε αν θα υπάρξει...