Στεφανόπουλος: Ποτέ άλλοτε η Ελλάδα δεν είχε φτάσει σε αυτό το κατάντημα

"Ποτέ άλλοτε δεν είχε υποψηφίους κυβερνήτες αυτά τα πρόσωπα" είπε χαρακτηριστικά ο κ. Στεφανόπουλος...
"Ποτέ άλλοτε η Ελλάδα δεν είχε φτάσει σε αυτό το κατάντημα. Ποτέ άλλοτε δεν είχε υποψηφίους κυβερνήτες αυτά τα πρόσωπα" είπε χαρακτηριστικά ο κ. Στεφανόπουλος.