Μόνη λύση η άμεση διαδοχή Παπανδρέου στο ΠΑΣΟΚ

Δυο είναι οι αντίρροπες τάσεις στο ΠΑΣΟΚ, με έναν κοινό τόπο. Οι μισοί θέλουν να ξεκινήσουν άμεσα οι διαδικασίες...
Δυο είναι οι αντίρροπες τάσεις στο ΠΑΣΟΚ, με έναν κοινό τόπο. Οι μισοί θέλουν να ξεκινήσουν άμεσα οι διαδικασίες διαδοχής στο κόμμα, ενώ υπάρχουν και οι άλλοι που θέλουν να ηγηθεί ο Παπανδρέου του ΠΑΣΟΚ στις επόμενες εκλογές. Εκεί όμως που συμφωνούν όλοι είναι στο ιδεολογικό κομμάτι. Πιστεύουν ότι έχει χαθεί ο προσδιορισμός και είναι αναγκαία η ιδεολογική επανατοποθέτηση, οπωσδήποτε πριν τις εκλογές. Τώρα, αν επικρατήσει η τάση που δεν θέλει να κινηθούν οι διαδικασίες άμεσα και προτίθεται να αναλάβει το κόστος μιας συντριβής στις εκλογές με τις όποιες συνέπειες ακολουθήσουν, είναι άγνωστο... Συνεπώς, η αλλαγή προέδρου του ΠΑΣΟΚ είναι μονόδρομος...