Πληρώνουμε 36 εκατ. ευρώ για τους βουλευτές!

Δεν τους αγγίζει τίποτα τους Ελληνες βουλευτές μας...
Δεν τους αγγίζει τίποτα τους Ελληνες βουλευτές μας... Δεν παραδειγματίζονται κάν από τους συναδέλφους τους στην Ιταλική Βουλή που μόνοι τους κατέβασαν τους μισθούς τους...παρά για τα μάτια του κόσμου...έκοψαν κάτι ψιλά... Κοιτάξτε τι αποφασίστηκε για το 2012! - Προβλέπονται 35 εκατομμύρια ευρώ για αποζημιώσεις, επιδόματα, έξοδα κίνησης κλπ, όταν το 2011 η αντίστοιχη πίστωση ήταν στα 36 εκατομμύρια ευρώ. - Για τους βουλευτές (αποζημίωση, επιδόματα, έξοδα κίνησης κλπ) προβλέπονται 35.016.200 ευρώ , δηλαδή 1.874.900 ευρώ λιγότερα  σε σχέση με το 2011. - Για βουλευτικές  αποζημιώσεις δίνονται 21.226.400 ευρώ  (όσα και το 2011)- -  Αποζημιώσεις βουλευτών για την συμμετοχή στα τμήματα διακοπών και τις αντίστοιχες επιτροπές 2.875.000 ευρώ  (για το 2011 ήταν 5 εκατ. ευρώ) -  Επίδομα οργάνωσης γραφείου 8.146.900 ευρώ , μόλις 39.400 ευρώ  λιγότερα από το περασμένο έτος) - Οικογενειακή παροχή βουλευτών 212.800 ευρώ (όσο και το 2011) - Εξοδα κίνησης βουλευτών 1.705.100 ευρώ (μειωμένα κατά 10.500 ευρώ σε σχέση με το 2011) -  Εργοδοτική εισφορά βουλευτών υπέρ ΕΟΠΥΥ 850.000 ευρώ (αυξημένα κατά 300.000 ευρώ σε σχέση με το 2011)