ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ποιοι και πως θα ψηφίζουν στα δημοψηφίσματα

Ποιοι και πως θα ψηφίζουν στα δημοψηφίσματα
Το νομοσχέδιο για τη διεξαγωγή δημοψηφισμάτων παρουσίασε ο υπουργός Εσωτερικών κ. Χάρης Καστανίδης, κάνοντας λόγο για μεγάλη θεσμική πρωτοβουλία...

Το νομοσχέδιο για τη διεξαγωγή δημοψηφισμάτων παρουσίασε ο υπουργός Εσωτερικών κ. Χάρης Καστανίδης, κάνοντας λόγο για μεγάλη θεσμική πρωτοβουλία.

Ο κ. Καστανίδης επισήμανε ότι, βάσει της αναθεώρησης του Συντάγματος του 1985/86 προβλέπονται δυο είδη δημοψηφισμάτων: Το πρώτο αφορά κρίσιμο εθνικό θέμα, σχετικό με την εξωτερική πολιτική και την εθνική άμυνα. Για τη διεξαγωγή του απαιτείται πρόταση της κυβέρνησης και απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας των βουλευτών.

Το δεύτερο αφορά ψηφισμένο νομοσχέδιο, που ρυθμίζει σοβαρό κοινωνικό ζήτημα, με εξαίρεση τα δημοσιονομικά. Για την προκήρυξή του απαιτείται πρόταση των 2/5 και αποδοχή της από τα 3/5 (δηλαδή 180 ψήφους) του συνόλου του βουλευτών.

Οι επιμέρους διατάξεις του νομοσχεδίου για τα δημοψηφίσματα καταστρώνονται σε οκτώ κεφάλαια και οι κυριότερες επιλογές του είναι οι εξής:

1.) οριοθετούνται οι βασικές έννοιες, δηλαδή το κρίσιμο εθνικό θέμα, στο οποίο δεν περιλαμβάνονται μόνο ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και εθνικής άμυνα, αλλά και ζητήματα γενικότερου ενδιαφέροντος σχετικά με την πολιτική, την κοινωνική και την οικονομική ζωή της χώρας, το ψηφισμένο νομοσχέδιο, το σοβαρό κοινωνικό ζήτημα και το δημοσιονομικό ζήτημα,

2.) ψηφίζουν όσοι είναι γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους και την ημέρα της ψηφοφορίας βρίσκονται εντός των ορίων της χώρας,

3.) η ψηφοφορία διεξάγεται σε εκλογικές περιφέρειες και ταυτόχρονα σε όλη την επικράτεια,

4.) οι ψηφοφόροι καλούνται να εκφράσουν την προτίμησή τους σε έντυπο ψηφοδέλτιο, το οποίο περιέχει το ερώτημα και τις δυνατές απαντήσεις, όπως καθορίζονται από τη Βουλή,

5.) επικρατεί η απάντηση που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των εγκύρων ψηφοδελτίων, στα οποία δεν προσμετρώνται τα λευκά,

6.) η ετυμηγορία του εκλογικού σώματος είναι συμβουλευτική για την κυβέρνηση, με εξαίρεση την περίπτωση δημοψηφίσματος για ψηφισμένο νομοσχέδιο, οπότε έχει δεσμευτικό περιεχόμενο, αρκεί να πάρει μέρος στην ψηφοφορία τουλάχιστον το πενήντα τοις εκατό (50%) όσων είναι γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους,

7. ) η οικονομική διαχείριση και η δημόσια προβολή υπόκεινται στις ρυθμίσεις, που διέπουν τις γενικές βουλευτικές εκλογές, και

8.) το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας και, εν γένει, το κύρος του δημοψηφίσματος ελέγχεται από το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο.

Κατά τα άλλα ο κ. Καστανίδης δεσμεύτηκε ότι, θα προηγηθεί εξαντλητικός διάλογος επί του νομοσχεδίου πριν κατατεθεί σε δυο μήνες προς ψήφιση στη Βουλή.

Επίσης απέρριψε τις αιτιάσεις για αποπροσανατολισμό της κοινής γνώμης από την τρέχουσα πολιτική ατζέντα.