Γ. Παπανδρέου: Θεωρώ σίγουρο το ναι στη σημερινή ψηφοφορία

Γ. Παπανδρέου: Θεωρώ σίγουρο το ναι στη σημερινή ψηφοφορία

Γ. Παπανδρέου: Θεωρώ σίγουρο το ναι στη σημερινή ψηφοφορία