Πολιτική Κίνηση από Κουρουμπλή, Κοτζιά, Μητρόπουλο

Πολιτική Κίνηση από Κουρουμπλή, Κοτζιά, Μητρόπουλο

Πολιτική κίνηση θα επιχειρήσουν να συνθέσουν πρώην στελέχη του ΠΑΣΟΚ.

Ιδρυτικά μέλη της νεοσύστατης αυτής κίνησης, που θα απευθυνθεί «στις προοδευτικές δυνάμεις του ευρύτερου δημοκρατικού χώρου», είναι ο ανεξάρτητος βουλευτής Παναγιώτης Κουρουμπλής, οι καθηγητές Αλέξης Μητρόπουλος, Νότης Μαριάς καθώς και οι Νίνα Κασιμάτη και Αντώνης Κοτσακάς, ενώ εντύπωση προκαλεί και η συμμετοχή του άλλοτε συνεργάτη του Γιώργου Παπανδρέου, Νίκου Κοτζιά. 

Το απόγευμα πραγματοποιήθηκε εκδήλωσε σε ξενοδοχείο της Αθήνας, όπου παρουσιάστηκε η διακήρυξη ης νέας υπό σύσταση πολιτικής κίνησης.